Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na obsluhu traktorbagrov

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu nakladačov a rýpadiel (traktorbagrov) so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci obsahuje najmä:

 

I. časť:   Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 a  č. 9 k vyhláške MPSVaR č. 356/2007 Z.z., týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov obsluhujúcich nakladače a rýpadlá.

II. časť:  Osobitné požiadavky so zameraním na :

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu nakladačov upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce so stavebnými strojmi a zariadeniami,

b) obsluhu, prevádzku a údržbu nakladačov a rýpadiel

c) kontrolu, prehliadky a skúšky nakladačov a rýpadiel


Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Pracovníkovi, ktorý absolvuje kurz vystavíme písomný doklad:

DOKLAD O ABSOLVOVANÍ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení pre skupinu číslo:                                         

4. - Lopatové rýpadlá kolesové

9. - Nakladacie a vykladacie stroje kolesové

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3, Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.

 

Kurz môže absolvovať uchádzač :

 

  • vek nad 18 rokov
  • je zdravotne a telesne spôsobilý
  • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „T“ alebo „C"

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj na Vašom pracovisku.

 

Cena kurzu: dohodou