Choď na obsah Choď na menu
 


Vítame Vás na stránkach 

VZDELÁVACIA AKADÉMIA - PRUSKÉ

 

V dnešnej uponáhľanej dobe zamestnávanie pracovníkov bez odbornej spôsobilosti je obrovským rizikom v podnikaní, nakoľko neodbornosť zamestnancov pri obsluhe strojov spôsobuje časté a zbytočné poruchy, zvyšuje prevádzkové náklady a tým Vás oberá o zisk.

 

V prípade pracovného úrazu, keď pracovník nemá platný doklad na obsluhu strojov, hrozia Vám vysoké pokuty zo strany kompetentných orgánov. 

 

Vzhľadom na ustanovenia § 7, Zákona NR SR č. 154/2013 Z. z., v znení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., je povinnosťou zamestnávateľa pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať všetkých svojich zamestnancov s právnymi a inými legislatívnymi predpismi, ktoré boli vydané za účelom ochrany práce.

 

Ponúkame Vám služby v oblasti vzdelávania zamestnancov v kurzoch, aktualizačných odborných prípravách, opakovaných školeniach pre obsluhu strojov.

 

Od roku 1999 kedy nám bol udelený menovací dekrét MP SR č. 9/99 - Skúšobný komisár, sme za uplynulé obdobie vyškolili množstvo odborníkov v rôznych sférach (výrobný a spracovateľský priemysel, poľnohospodárstvo, služby, stavebníctvo, doprava, logistika, SKI - centra a lyžiarske strediska). 

 

 

Cieľom vzdelávania pracovníkov v kurzoch je získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu jednotlivých druhov strojov z hľadiska BOZP a zároveň vyškoliť pracovníkov tak, aby dokázali ideálne nastaviť jednotlivé pracovné agregáty pre bezporuchovú prevádzku strojov. Precízna starostlivosť o zverené stroje spojená s dennou údržbou, zvyšuje rentabilitu prevádzky, šetrí pohonné hmoty a tak znižuje prevádzkové náklady a Vám prináša zisk. 

 

Disponujeme veľkou škálou výukových odborných filmov na obsluhu stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, motorových vozíkov, snežných pásových vozidiel a tým dokážeme spestriť školenia a pomocou počítačovej animácie vytvoríme rôzne modelové situácie pre správne nastavovanie jednotlivých pracovných ústrojenstiev. 

 

Našou filozofiou je pripraviť pre Vás odborníkov, odborne spôsobilých pracovníkov, ktorým dokážete zveriť do rúk Vašu drahú techniku.

 

Kurzy a školenia realizujeme po celý rok, aj mimo pracovných dní, podľa Vašej požiadavky na celom území Slovenska aj na Vašom pracovisku. 

 

Investícia do vzdelania zamestnancov, je Vašim úspechom v podnikaní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum