Školenie vodičov sanitiek a rýchlej záchrannej zdravotnej služby - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.