Školenie vodičov s právom prednostnej jazdy (policajné auta)