Školenie vodičov s právom prednostnej jazdy (hasičské vozidla)