Školenie vodičov s právom prednostnej jazdy - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.