Školenie vedúcich školských klubov deti - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.