Školenie riaditeľov základných a stredných škôl - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.