Školenie riaditeľov škôl - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.