Školenie riaditeľov podnikov - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.