Školenie obsluhy nakladačov - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.