Školenie manažérov podnikov - Ing. Vladimír Lichvár, PhD.