Overovanie odbornej spôsobilosti na obsluhu strojov Ing. Marek Harvilko