Opakované školenie na obsluhu poľnohospodárskych strojov (Vzdelávacia akadémia-Pruské)