Choď na obsah Choď na menu
 


Kurz na snežné pásové vozidlá a skútre


 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu špeciálneho motorového snehového stroja (snežné pásové vozidlo) so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci obsahuje najmä:

 

I. časť: Všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti zamestnancov obsluhujúcich špeciálny motorový snehový stroj (snežné pásové vozidlo)

II. časť: Osobitné požiadavky so zameraním na :

a) problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebnú na obsluhu špeciálneho motorového snehového stroja upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všeobecné zásady bezpečnej práce

b) obsluhu, prevádzku a údržbu špeciálneho motorového snehového stroja

c) kontrolu, prehliadky a skúšky špeciálneho motorového snehového stroja

 


Forma skončenia: písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Doklad bude vydaný na dobu neurčitú v zmysle §16, ods. 3, Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení, ktorý bude zaliaty v laminovacej fólii.

 

Kurzy, aktualizačné odborné prípravy a opakované školenia realizujeme po celý rok podľa Vašej požiadavky aj vo Vašom lyžiarskom stredisku.

 

Kurz môže absolvovať uchádzač :  

  • vek 18 rokov
  • je zdravotne spôsobilý
  • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“ alebo „C"

 

   Cena kurzu – dohodou.